Om mig

Jag heter Malin Kraft och är  tarotvägledare, Reiki Master och andlig coach.

Min första tarotlek köpte jag för 15 år sedan, kort därefter gick jag Reiki 1 för Desirée Kraft  och avslutade sedan min Reiki Masterutbildning för Tomas Zetterström . Jag har alltsedan dess levt med tarot, healing och olika former av energiarbete som en naturlig del i min vardag. Genom detta arbete har jag kommit till insikt med hur viktigt det är att försöka leva i harmoni med alla de aspekter som vi har inom oss, och även leva i samklang med naturen, årstiderna och de energier vi stöter på i livet. Vi ska försöka leva med flödet, och inte sträva emot det, därför är intuitionen oerhört viktig för allas vårt välmående.

Utöver min andliga utbildning och erfarenhet är jag även  förstelärare i svenska och har dessutom läst en samtalsterapiutbildning på Amersham Wycombe College i England. Jag är inspirerad av både Jung och Rogers från denna period, och då jag håller kurser eller ägnar mig åt coaching gör jag det enligt formativa metoder. Klienten och/eller kursdeltagarna står alltid i centrum och nästa steg övervägs noggrant beroende på var deltagarna befinner sig i nuet.

Jag tycker om att gå på upptäcksfärd inte bara i mina klienter, utan även i mitt eget inre. På så sätt blir jag stabil och ett ankare i mig själv då jag sedan ska coacha andra. Jag har bland annat gått kurserna Möt Dig Själv 1 och 2 på Mullingstorp, jag deltar regelbundet i Humaniversitys AUM-meditationer med efterföljande sharinggrupper samt besöker ofta Urban Om och deltar i deras fantastiska meditationer. Jag träffar också andra kvinnor i häxcirklar, där vi förutom social samvaro också utbyter insikter och ger varandra inspiration på alla nivåer. Det är för mig viktigt att söka sammanhang där jag hela tiden behöver komma i kontakt med det inre och på så sätt få utvecklas inifrån och ut. Just detta vill jag gärna  även hjälpa dig med.