Nymåne står för nystart. Om du jobbar med att utveckla dig själv på olika sätt är detta en bra tid på månaden att sätta en eller flera intentioner som du vill ska växa i ditt liv. Ett enkelt och tydligt sätt att göra det på är att skapa sig en egen vision board.

En vision board gör du med hjälp av bilder du klipper ut från tidningar och broschyrer eller printar ut från nätet. Själv blandar jag från alla tre. Boardet kan innefatta dels sådant som du redan har i ditt liv men som du vill förstärka ytterligare, och dels sådant som du vill ska komma in i ditt liv nu. Använd dig av symboler som betyder något för dig. Hur vill du känna dig? Låt bilderna få framkalla dessa känslor gos dig och bli en symbol för ditt fokus under den närmsta tiden. Vad andra tycker och tänker om bilderna är inte viktigt- ett vision board blir visserligen ofta vackert, men du skapar det enbart för dig själv och inte för någon annan.

När du är nöjd och klar med din skapelse är det bra att meditera över bilderna en god stund. Placera sedan ditt vision board på ett ställe där du passerar varje dag. Stanna upp några korta stunder under dagen och insup känslan av bilderna, låt dem få genomsyra alla lager av dig. Känn hur det känns att ha nått målet. Du är snart där ❤️.”