Om mig

  • Zen Coaching, modul 1

  • Möt Dig Själv 1 & 2, Ledarskapsutbildning på Mullingstorp

  • Handledarutbildning på Södertörn

  • Reiki Master för Tomas Zetterström

  • Reiki 1 & 2 för Desirée Kraft

  • Person Centred Counselling, Amersham and Wycombe College

  • Grundskollärarexamen från Uppsala Universitet

Utöver mina utbildningar har jag lång erfarenhet av tarotrådgivning både i form av sittningar och på distans. Jag har hållit omtyckta tarotkurser och jag bloggar regelbundet levnadsråd med hjälp av korten här på min blogg.

Jag har hållit workshops om kärlek, kurser i Reiki, häxträffar med fokus på att utveckla olika intuitiva förmågor samt lett utbildningar för lärare i pedagogisk utveckling inom olika områden.

I mötet med mina klienter och kursdeltagare är närvaro och individuell anpassning oerhört viktigt för mig. Vid coachning , healing och tarotrådgivning tar jag in alla aspekter av dig och anpassar efter just dina behov. Det är viktigt att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas utifrån dina behov och potential för stunden.

IntuMind är förresten en lek med orden Intuition och Mind. Det är min fasta övertygelse att om vi bara släpper in vår intuition lite mer i vardagen så kommer livet att flyta på lättare. IntuMind kan även läsas som In to Mind, vilket syftar på vad som finns i våra tankar och våra känslor. Om vi kan observera vad som händer i oss själva utan att döma har vi kommit steget närmare ett varande i harmoni.