I veckan som varit har vi fått sommartid, klivit in i en uppåtgående månfas igen och börjat få riktigt ordentlig vår i många delar av landet. Den här perioden brukar präglas av lust att starta nytt men också av en vårtrötthet. Vad stämmer bäst in på dig?

Jag behöver inte dra kort för att veta att månen kommer att fortsätta uppåt och våren kommer att rulla vidare i sin härliga framfart. Men vad som mer ligger i luften får korten hjälpa till med:

Kroppen

Prinsessa av bägare

Du är i ett stort behov av att få ta det lugnt med alla praktiska åtaganden just nu. Du mår bra att få fokusera på det som du redan har bestämt dig för att göra, och blir lätt stressad och kanske till och med störd om något ytterligare oplanerat dyker upp. Kortets råd blir därför att fortsätta med det du startat och försöka tacka nej till ytterligare plikter som kommer i din väg, och som känns oönskade för dig. Välj och vraka noggrant och känn efter vad som känns bra i dig innan du hoppar på något nytt. För nytt kommer gärna till dig just nu, och något nytt kommer att spira. Det är dock ingen brådska. Låt allt få gro långsamt.

Vad gäller träning och kost får du samma råd. Gör inga utsvävningar som inte känns bra för dig, utan känn efter för varje nytt steg du tar. Din kropp är ditt, och bara ditt, tempel och du är den enda som harr rätt att råda över den. För det med kärlig och respekt till dig själv .

Själen

Ess i Pentagram

Nya tankar och känslor kopplade till något som händer i ditt liv sker poppar med stor sannolikhet upp denna vecka. Det här är positivt och kommer att leda till ett själsligt växande för dig. Ett växande som i förlängningen bidrar till ett större lugn och en högre självkänsla. Här gäller det att börja våga lita på dig själv att du kan navigera känslomässigt kring vad som händer. Dina tankar och känslor som dyker upp är aldrig ”fel”, men däremot är det inte alltid de hjälper dig på ett positivt sätt. Var därför uppmärksam och observera dig själv särskilt om du faller in i negativa tankemönster. Är allt du tänker och känner sant, eller är det enbart en del av din egen smärtkropp som talar? Observerandet i sig är också en del av ditt själsliga växande.

Anden

5 i Svärd

På kortet ser du två kvinnor som för en kamp med en valkyria. De ser ut att vinna, men kampen leder endast till att de får fortsätta att kämpa ytterligare för att hålla henne kvar.

Budskapet som 5 i Svärd ger dig är att i kämpa så. Den andliga närvaron som flödar i dig finns alltid närvarande i dig och den har du omedelbar tillgång till. Det behövs ingen kamp för den. Det gäller enbart att förstå hur du ska tyst dina tankar och känslor för att nå in till det där stora och eviga som genomsyrar oss alla. Du kommer inte dit med kamp, utan tvärtom- det är när du lägger ner ditt kämpande som du får access. I närvaron får du kontakt.