Rider Waite är den allra vanligaste och mest populära tarotleken fortfarande idag. Den illustrerades av en kvinna vid namn Pamela Coleman Smith på uppdrag av mystikern och akademikern A.E Waite i början av 1900-talet. Bilderna är enkla och tydliga men samtidigt fulla av tydlig symbolism. När denna lek gjordes tonade man starkt ner den kristna prägeln som tidigare lekar hade. Det är tydligt att nu ville man betona det inre arbetet mer än yttre skeenden.

På mina kurser använder jag mig alltid av denna lek. Eftersom den är så tydlig och stark i sin symbolism är den mycket bra att börja med. Alla kursdeltagare får en egen osprättad lek. Det känns alltid som en högtidsstund att tillsamans få öppna och börja titta på korten…